Mateřská škola

Charakteristika MŠ

Základní údaje o naší škole

Název příspěvkové organizace: Základní škola a mateřská škola, Hořiněves 4, 50306
IZO: 650056833
IČO:70983917
Ředitelka ZŠ a MŠ: Mgr. Simona Hvězdová
Telefon: 778 487 017
E-mail: zshorineves@seznam.cz

Odloučené pracoviště: Mateřská škola, Hořiněves 120, 50306
IZO MŠ: 107584263
Vedoucí učitelka MŠ: Lucie Jonášová
Telefon: 495 426 126
E-mail: ms.horineves@seznam.cz

Kapacita MŠ: 40 dětí
Provozní doba MŠ: od 6.00 hod. do 16.00hod
Zřizovatel školy: Obec Hořiněves

Zaměstnanci

Lucie Jonášová, vedoucí učitelka MŠ
Aneta Hubáčková, třídní učitelka I. třídy Medvíďata (třída starších dětí)
Mgr. Bc. Jana Komárková, třídní učitelka II. třídy Broučci (třída mladších dětí)

Historie a současnost

Mateřská škola má v obci dlouholetou tradici. Předškolní vzdělávání probíhá již od roku 1962. Mateřská škola je dvoutřídní s celodenním provozem pro děti od 2 do 7 let. Od roku 2002 je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je obec Hořiněves. Mateřská škola je součástí základní školy, školní družiny, školní jídelny a komunitní školy, jejíž vedení zajišťuje ředitelka ZŠ a MŠ Hořiněves. V mateřské škole probíhá postupně celková rekonstrukce vnějších i vnitřních prostor.

Areál mateřské školy se nachází v klidném bezprašném prostředí s dostatkem zeleně. Přízemní budova s pavilony mateřské školy a školní jídelny je propojena spojovací chodbou. Každá třída má svou učebnu, hernu, umývárnu, toaletu a šatnu. Jedna z heren slouží po obědě k odpočinkové činnosti na lehátku a druhá pro další vzdělávání dětí předškolních a dětí s odkladem školní docházky. U každé třídy je malá kuchyňka sloužící k výdeji jídel a mytí nádobí. Součástí mateřské školy je nově vybudované školní hřiště s atraktivními herními prvky. Po skončení vyučování v mateřské škole je toto hřiště zpřístupněno veřejnosti.

Děti jsou do tříd rozděleny dle věku. Učitelky pracují se stejně starými dětmi, které mají přibližně stejné rozumové i pohybové schopnosti. Při své práci se individuálně věnují dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Den je organizován tak, aby poskytoval dostatek prostoru pro hru, odpočinek a komplexní rozvoj osobnosti dítěte.

Mateřská škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Hradci Králové a s klinickou logopedkou Mgr. Lacinovou z Hořic. Také každoročně probíhá screeningové vyšetření zraku dětí. Zároveň úzce spolupracujeme se Základní školou Hořiněves. Děti z naší MŠ pravidelně navštěvují program „Předškolička“, který probíhá v ZŠ Hořiněves. Budoucí prvňáčci se tak seznamují nenásilnou formou s prostředím ZŠ a navazují nová přátelství.

Zřizovatel školy zajišťuje svoz a odvoz dětí z obcí Račice, Lužany, Želkovice, Vrchovnice.

Projekt
PODPORA MŠ HOŘINĚVES S REG. Č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007 226
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohrožených školním neúspěchem.

Erudis