Výukový program E-Liška

úterý 27. 9. 2016 10:00 proběhne v tělocvičně ZŠ výukový program E-Liška s živým mládětem lišky obecné,  Miou. Program, určený pro děti ZŠ i MŠ, je doprovázen powerpointovou prezentací a nově nabyté znalosti si pak děti zopakují prostřednictvím her.

Vybírá se 70,- Kč.

Harmonogram školního roku 2016 – 2017

Harmonogram školního roku

Zahájení školního roku                                                               01. 09. 2016

Ukončeno první pololetí, předání vysvědčení za 1. pololetí    31. 01. 2017

Ukončeno druhé pololetí, předání vysvědčení za 2. pololetí  30. 06. 2017

Pokračovat ve čtení