Výukový program E-Liška

úterý 27. 9. 2016 10:00 proběhne v tělocvičně ZŠ výukový program E-Liška s živým mládětem lišky obecné,  Miou. Program, určený pro děti ZŠ i MŠ, je doprovázen powerpointovou prezentací a nově nabyté znalosti si pak děti zopakují prostřednictvím her.

Vybírá se 70,- Kč.