Zápis školské rady – při Základní škole a mateřské škole v Hořiněvsi.

Datum konání:  25. ledna 2016

Přítomní: Zástupci rodičů: Festová Renata, p. Peremská Hedvika

Zástupci školy: Jonášová Lucie, Munzarová Lucie

Zástupci zřizovatele: Rejfek Otakar, p. Pavlíková Helena

Hosti: Mgr. Bečáková Sylva, zastupující ředitelka ZŠ a MŠ Hořiněves,

Jana Kuthanová, starostka obce.

 

Začátek jednání: 16,00 hod.

Program:

 1. Výroční zpráva
 2. Kontrolní inspekční zpráva.
 3. Zápis do ZŠ a MŠ
 4. Konkurz – na nového ředitele
 5. Informace
 6. Diskuse
 7. Závěr

 

Průběh jednání:

 1. paní Mgr. Bečáková seznámila Školskou radu (dále ŠR) podrobně s Výroční zprávou Základní školy a mateřské školy za školní rok 2014/2015. ŠR nemá k Výroční zprávě připomínky. Hlasování: Pro 6. Výroční zpráva byla schválena.
 2. ŠR byla podrobně seznámena se zápisem – Kontrolní inspekční zpráva. ŠR bere tento zápis na vědomí.
 3. Paní Mgr. Bečáková podrobně seznámila přítomné o zápisu do Základní školy, který se uskutečnil 20. ledna 2016. Do první třídy byli přijati 4 žáci. ŠR byla seznámena s plánem zápisu do Mateřské školy.
 4. Konkurz – starostka informovala ŠR o konání konkurzu na ředitele Základní školy a mateřské školy. Konkurz bude pravděpodobně vyhlášen v měsíci březnu.
 5. Informace – starostka obce Jana Kuthanová podrobně informovala o investicích do Základní školy a o očekávaných akcích, ŠR byla také seznámena s činností Obce Hořiněves a MAS Hradeckého venkova o.p.s., které se týkají pro základní školy v roce 2016. ŠR byla seznámena s projekty v ZŠ – to je Škola na dotek, která bude ukončena v roce 2016, v MŠ mají děti možnost pracovat v projektu Polytechnické vzdělávání.
 6. Diskuse – úprava webových stránek Základní školy, stránky dojdou úpravy po konkurzu, s novým vedením školy.
 7. Závěr – předseda p. Rejfek Otakar, poděkování za účast všem přítomným a konstatoval, že dne 18. dubna v 16:00 hod. proběhne plánovaná schůzka ŠR

Konec jednání: 16.50

Zápis zapsala: Helena Pavlíková

Otakar Rejfek,

Předseda školské rady

26.ledna 2016

Základní škola a mateřská škola Hořiněves 4, okr.Hradec Králové

vyhlašuje ve dnech 14.-18.března 2016 zápis do mateřské školy.

Rodiče si v mateřské škole vyzvednou v uvedených dnech přihlášku, nejlépe v doprovodu dítěte, které chtějí do MŠ přihlásit.

Při této příležitosti  si mohou se svým dítětem mateřskou školu také prohlédnout.

Mgr.Sylva Bečáková, ředitelka školy

25.ledna 2016

Do prvního ročníku  Základní školy a mateřské školy Hořiněves 4, okres Hradec Králové

ve školním roce 2016/2017 jsou přijati:

č.j. 2/2016/ZŠ, č.j. 3/2016/ZŠ, č.j. 4/2016/ZŠ a č.j. 5/2016/ZŠ.

Mgr.Sylva Bečáková, řed.školy

 

20.ledna 2016

Základní škola a mateřská škola Hořiněves vyhlašuje

ZÁPIS do 1.ročníku pro školní rok 2015/2016.

Zápis se uskuteční dne 20.ledna 2016 v budově základní školy.

K zápisu se povinně ze zákona musí dostavit všechny děti, které do 31.8.2016 dosáhnou věku šesti let.

S sebou vezměte: rodný list dítěte, občanský průkaz rodičů, v případě rozvedených či nesezdaných rodičů notářsky ověřený souhlas druhého rodiče (dle nového občanského zákoníku).

Mgr.Sylva Bečáková

 

15.prosince 2015

V úterý 15.12. se koná v Malšově Lhotě tradiční Vánoční turnaj ve vybíjené. Žáci, kteří budou reprezentovat naši školu, se sejdou jako obvykle ve škole a společně s paní vychovatelkou pojedou autíčkem na místo turnaje. Návrat do 13,00hod.

 

14.prosince 2015

V pondělí 14.prosince jedou všichni žáci mateřské i základní školy na VÁNOČNÍ VÝSTAVU do Chlumce nad Cidlinou. Sraz u  MŠ v 7,30hodin.

V ceně 150,-Kč je placeno vstupné + cena za dopravu objednaným autobusem.

Návrat opět k MŠ, děti půjdou na oběd, po té školáci do družiny (pokud ji navštěvují).

1.prosince 2015

V úterý 1.12.2015 bude základní škola i mateřská škola v Hořiněvsi ze závažných důvodů uzavřena.

Prosíme rodiče o zajištění dozoru pro své děti na tento den. Omlouváme se za tuto komplikaci a děkujeme za pochopení.

za ZŠ a MŠ Hořiněves Sylva Bečáková

Slavnosti dýní

Ve čtvrtek 26.10. v 16 hod. budou na školní zahradě probíhat Slavnosti dýní.

Na programu bude dlabání dýní a různé zábavné úkoly pro děti. Také bude možno ochutnat něco dobrého, co děti předem připraví k občerstvení.

Srdečně zveme všechny rodiče a přátele.