Plán akcí MŠ

Plán akcí ve školním roce 2018 / 2019

Přesné termíny akcí budou zveřejněny na informační nástěnce v MŠ nebo aktuálně na webových stránkách v sekci mateřské školy.

Září

 • Schůzka rodičů
 • Opékání s rodiči na školní zahradě
 • Návštěva skanzenu Krňovice

Říjen

 • Logopedické vyšetření pí.Lacinové
 • Podzimní olympiáda
 • Program se sovičkami
 • Maňáskové divadlo

Listopad

 • Oční screening
 • Vánoční fotografování

Prosinec

 • Mikulášská nadílka
 • Návštěva Barborky v MŠ
 • Vystoupení dětí při ,,Rozsvěcení vánočního stromečku“
 • Vánoční besídka

Leden

 • Zimní olympiáda
 • Schůzka rodičů
 • Předškolička – spolupráce se ZŠ

Únor

 • Karneval
 • Plavecký výcvik v Hořicích

Březen

 • Vystoupení dětí na jarmarku
 • Velikonoční zahrada
 • Vyhlášení velikonoční soutěže

Duben

 • Jarní olympiáda
 • Čarodějný les

Květen

 • Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2020 / 2021
 • Besídka pro maminky a tatínky

Červen

 • Letní olympiáda
 • Pasování předškoláků
 • Indiánské spaní