Základní škola

Zaměstnanci

Mgr. Simona Hvězdová

  • Ředitelka Základní školy a mateřské školy Hořiněves
  • Třídní učitelka 1. – 2. ročníku
  • Speciální pedagog a výchovný poradce
  • zshorineves@seznam.cz

Mgr. Martina Karasová

  • Třídní učitelka 3. – 5. ročníku
  • Metodik prevence

Mgr. Ria Korcová

  • Učitelka anglického jazyka

Předseda školské rady, zástupce rodičů

Mgr. Michal Klapal, klapal.michal@gmail.com

Člen školské rady, zástupce rodičů

Mgr. Hedvika Peremská, hedvika.valisova@centrum.cz

Současnost

Škola je příspěvková organizace, zřizovatelem je Obecní úřad v Hořiněvsi. Škola je dvoutřídní, v jedné třídě jsou žáci prvního a druhého  ročníku, ve druhé třídě jsou žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku. Celkem má škola letos 27 žáků.

Při škole pracuje jedno oddělení školní družiny s 20 žáky. Škola má vypracovaný vlastní školní vzdělávací program Tvořivá škola. Od třetího ročníku se žáci učí jako povinný předmět angličtinu. I letos budeme pokračovat v již úspěšně započatém projektu „Předškolička“, děti předškoláci z mateřské školy budou opět pravidelně navštěvovat základní školu, aby si na nové prostředí dostatečně včas zvykly.

Historie

První zmínky o škole v Hořiněvsi máme z roku 1717, kdy zde byl učitelem Jan Horák. Vyučovalo se v soukromém stavení vedle fary č. p. 14. Definitivně byl domek prohlášen za školu a upraven roku 1727. K farní škole byly přiřazeny obce Račice, Sendražice, Žíželeves, Jeřičky, Máslojedy, Vrchovnice, a Rodov.

Ke konci 18. století a na počátku 19. století si sousední obce zřizovaly samostatSkola_Klika_smallné školy, ale děti z Máslojed se vrátily zpět do Hořiněvsi. Jednotřídka se změnila na dvojtřídku. Protože stará škola už nestačila, byly obě třídy i byt učitele umístěny v zámku.

Roku 1886 opěd došlo k „odškolení“ Máslojed a tak hořiněveská škola klesla zpět na jednotřídku. V roce 1874 se počet žáků zvýšil, byla otevřena druhá třída a v roce 1891 dokonce třída třetí. Aby se žáci měli kde učit, musela být pronajata místnost v domě č. p. 69.

Nová školní budova stojí od roku 1900. Po několika dalších změnách v počtu tříd je škola dvoutřídní. Žáci 6.-9. ročníku dojíždějí do Cerekvice nad Bystřicí, do Všestar a do Smiřic.